Tietosuojakäytäntömme

Rekisterinpitäjä

Saimaan Muodostelmaluistelijat ry
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: seuran puheenjohtaja Petra Lattunen-Repo
Sähköpostiosoite: puheenjohtaja@saiml.fi

 Rekisterin käyttötarkoitus

Saimaan Muodostelmaluistelijat ry:n jäsenrekisterin ylläpito, jäsenlaskutus sekä -viestintä.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu: seuralla on oikeus käsitellä sen jäsenistön tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Seuran jäsenestä kerätyt tiedot ovat:
etunimi, sukunimi, syntymäaika (luistelukoulululaisilla henkilötunnus vakuutuksen hankkimista varten), ryhmä/joukkue, tieto valokuvien käyttöluvasta seuran sivuilla ja julkaisuissa, huoltajien sähköpostiosoitteet, jäsenen puhelinnumero (tarvittaessa), huoltajan puhelinnumero (tarvittaessa), lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, jäsenrekisterin käyttäjätunnus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kun henkilö on seuran jäsen. Jäsenrekisterin tiedot tarkastetaan kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään jäseniltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta seuran ulkopuolelle. Luistelukoululaisten henkilötietoja (etunimi, sukunimi, henkilötunnus) luovutetaan lisenssin hankinnan yhteydessä Suomen taitoluisteluliitolle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Seuran verkkosivustolla (www.saiml.fi) ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä seuran toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Rekisteriin tallennetut tiedot voi pyytää kirjallisesti seuran puheenjohtajalta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröityjen tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksessa.

Muodostelmaluistelun iloa vuodesta 2010