Luistelukoulun pelisäännöt ja vastuut

Luistelukoululainen

– Kuuntelee ohjaajaa
– Ei fyysisesti tai sanallisesti häiritse toisia tunnin aikana
– Kommunikoi luistelukoulussa opetuskielellä
– Ei syrji ketään tai ole epäkohtelias muita luistelijoita kohtaan
– Noudattaa muita ohjaajan asettamia pelisääntöjä ja ohjeistuksia luistelutunnilla

Vanhempi

– Huolehtii lapselle oikeanlaiset varusteet
– Antaa ohjaajille työrauhan ja lapselle harjoittelurauhan luistelukoulutunnin aikana
– Kommunikoi luistelukoulun ohjaajien ja/tai vastuuhenkilöiden kanssa mietityttävissä tilanteissa ennen tai jälkeen tunnin
– Huolehtii, että lapsi tiedostaa luistelukoulun pelisäännöt ennen luistelukouluun osallistumista
– Huolehtii lapsen ilmoittautumisen luistelukouluun

Luistelukoulun ohjaajat

– Takaa turvallisuuden, esteettömän liikkumisen ja osallistumisen luistelukoulun aikana
– Tarjoaa laadukkaan ja tavoitteiden mukaisen luistelukoulutunnin
– Huolehtii tunnilla hyvästä harjoitteluilmapiiristä
– Kommunikoi vanhempien kanssa
– Puuttuu ongelmatilanteisiin ja selvittää ne
– Ohjeistaa vanhempia tai lasta mm. varusteissa tai oikean ryhmän valinnassa
– Huomioi jokaisen lapsen yksilöllisen kehityksen
– Huolehtii tiedottamisesta esim. Näytökset, tulevat tunnit, muutokset tuntien ajankohtiin

Luistelukoulun vastuuhenkilöt

– Huolehtii tiedottamisesta esim. Näytökset, tulevat tunnit, muutokset tuntien ajankohtiin
– Vastaa luistelukoulun turvallisuudesta
– Puuttuu ongelmatilanteisiin ja selvittää ne
– Ohjeistaa vanhempia tai lasta mm. varusteissa tai oikean ryhmän valinnassa
– Kommunikoi ohjaajien kanssa
– Kommunikoi vanhempien kanssa
– Huolehtii jokaiselle luistelukoululaiselle luistelukoulupassin hankinnan

Luistelukoulun avustaja (seurojen luistelijat)

– Auttaa ja avustaa turvallisesti lasta jäällä pystyssä pysymisessä ja ohjeistuksien ymmärtämisessä
– Auttaa ohjaajaa tunnin rakentamisessa
– Kommunikoi lapsen kanssa ja auttaa ongelmatilanteissa

Lue myös: SaiML ja Lrl luistelukoulu Lappeenranta | Luistelukoulun ABC |Luistelukoulun pelisäännöt ja vastuut| Varusteet | Ilmoittautumislomake

Muodostelmaluistelun iloa vuodesta 2010