Koronatiedote luistelijoille ja perheille

Korona-tilanne
Etelä-Karjalan alue on kokonaisuudessaan koronavirusepidemian leviämisaluetta.​ Eksote on päivittänyt omaa ohjeistusta 7.12. Maskisuositus on Eksoten alueella voimassa ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa, joukkoliikenteessä, varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijöillä sekä yli 12-vuotilailla oppilailla.
Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä, myös täyden koronarokotesarjan saaneita.
SaiML suosittaa huolehtimaan ajoissa, että koronapassi on tarvittaessa käytettävissä yli 16-vuotiaiden osalta.

Ryhmäharrastustoiminta
SaiML velvoittaa valmentajia ja joukkueita käyttämään maskia joukkueiden treeneissä (luistelijoiden ei tarvitse pitää jäällä). Koskee erityisesti noviisien ja junnujen luistelijoita.
Harrastusryhmät tulee pyrkiä pitämään saman kokoonpanoisina, pysyvinä ryhminä. Jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet. Ryhmien tulee välttää kontakteja myös muiden samaan aikaan toimivien harrastusryhmien kanssa. Harrastustoimintaan osallistutaan vain oireettomana. Harrastustoiminnassa tulee huolehtia riittävästä etäisyydestä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta.
Vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ei ole suositeltavaa.

Kilpailut
Tulevissa kilpailuissa tulee varautua koronapassin käyttöön yli 16-vuotiaiden osalta (mm. Loppi ICE). Korona-passi tulee esittää yli 16 v osalta (luistelijat, joukkueen toimihenkilöt), mikäli joukkue jää seuraamaan tapahtumaa. Joukkueiden tulee seurata kilpailuihin liittyvää tiedottamista ja suunnitella ohjeiden mukaisesti kilpailumatkat. Erityishuomiona ruokailumahdollisuudet, koska monissa halleissa ravintolat noudattavat koronapassi vaatimusta.

Muut korona-asiat
Mikäli luistelija matkustaa ulkomaille, niin noudatetaan THL:n ohjeita matkan jälkeiselle ajalle. Suosituksessa maininta kontaktien välttämiseen 3–5 vuorokauden ajalta. Koronatestien osalta lapsiin sovelletaan aikuisten testivaatimuksia, jos aikuisten tulee käydä koronatesteissä, niin luistelija ei saa osallistua harjoituksiin ennen testitulosten saamista.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
Seurataan Etelä-Suomen AVIn päätöksiä, jotka ovat tulossa voimaan 13.12.2021. Lähtökohtaisesti tietona, että harrastustoimintaa tullaan rajoittamaan yli 16 v aikuisten osalta, mutta koronapassia käyttämällä harrastustoiminta voi jatkua.
https://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx