Joukkueet

Saimaan Muodostelmaluitelijoilla on tällä hetkellä kolme kilpailevaa joukkuetta:

Tulokkaissa kilpailee Ice Illusions.

Kansallisissa noviiseissa kilpailee Golden Illusions.

Kansallisissa junioreissa kilpailee Crystal Illusions.

Lisäksi seurassa on ollut vuosien saatossa eri sarjoissa kilpailevia joukkueita Sweet Illusions (tulokkaat), Frozen Illusion (kans. seniorit) sekä Secret Illusions (kans. juniorit).

Yleistä tietoa muodostelmaluistelusta

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuemuoto. Suositussa joukkuelajissa yksilöistä koostuvan ryhmän tavoitteena on luistella ohjelmasuorituksensa mahdollisimman yhtenäisesti ja samanaikaisesti erilaisia askeleita, liukuja, piruetteja ja nostoja sekä
valitun musiikin luonnetta esittäen.

Tasapainoinen ohjelma koostuu taitoluistelun peruselementeistä ja muodostelmakuvioista, jotka liitetään toisiinsa sujuvien siirtymien kautta. Ohjelmaa vaikeuttavat erilaisten vapaaluisteluelementtien lisäksi käsiotteiden, luistelusuuntien ja vauhdin vaihdokset sekä erilaiset koreografiaan kuuluvat ilmaisulliset pään ja käsien liikkeet.

Muodostelmaluistelun tyypillisimpiä peruselementtejä ovat
piiri (circle), mylly (wheel), avorivistö (block), läpimeno (intersection), rivi (line), piruetti (spin) sekä liukusarja (moves in the field).

Joukkueen suoritusta arvioidaan mm. ohjelman sisältämien elementtien vaativuustason perusteella, niiden suorituspuhtauden ja laadun perusteella sekä ohjelman osa-alueiden (esim. perusluistelutaito, siirtymät, esitys ja suoritus, sommittelu ja koreografia sekä tulkinta) perusteella.

Muodostelmaluistelun iloa vuodesta 2010