Kaikki kirjoittajan Petri artikkelit

SaiML sääntömääräinen syyskokous 27.9.2022 klo 18:00

Seuran syyskokous pidetään etäkokouksena 27.9.2022 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Nyt on hyvä tilaisuus päästä vaikuttamaan seuran toimintaan myös hallitustyöskentelyn merkeissä.

Ilmoittaudu kokoukseen 27.9. klo 12:00 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ.

Lähetämme kaikille ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen kokousta.

Asialista
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslista
 5. Toimintasuunnitelma ja budjetti kaudelle 2022–2023 sekä seuran jäsenmaksun suuruus
 6. Seuran puheenjohtajan valinta
 7. Hallituksen jäsenten valinta
  • Hallituksessa jatkavat Petri Ilves ja Marko Helminen
  • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle kahdelle kaudelle.
   Erovuorossa Johanna Jokela ja Minna Kälviä.
  • Valitaan hallituksen varajäsenet kaksi henkilöä vuodeksi
 8. Toiminnantarkastajien valinta
 9. Annetaan hallitukselle valtuudet valita edustajien ja jäsenehdokkaiden valintaan edellä mainittuihin tehtäviin seuran ulkopuolisiin toimielimiin ja kokouksiin
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

SaiML Hallitus

HARRASTUSAVUSTUS 2022–2023

Lappeenrannan kaupunki on myöntänyt Saimaan Muodostelmaluistelijoille tukirahaa jaettavaksi pienituloisten perheiden lasten harrastukiin. Tukea jaetaan hakemuksella ja se myönnetään tapauskohtaisesti. Muualla kuin Lappeenrannassa asuvat voivat hakea harrastuksen kustannuksiin tukea esim. Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistyksiltä.

Seurat jakavat avustuksen seuraavien kriteerien perusteella:
1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi
6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria
7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Lisätietoja kaupungin nettisivuilla:
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti hallituksen jäsenen Minna Kälviän toimesta, joka esittää avustuksen saajat hallituksen päätettäväksi. Päätöksen jälkeen tiedot poistetaan asianmukaisesti.
Hakemus jätetään linkin kautta avautuvalla lomakkeella https://forms.office.com/r/JAgukEhSiC

Hakemukset ajalle 04/2022–03/2023 tulee toimittaa 30.4.2022 mennessä.

Mikäli hakemukseen liittyen on jotain kysyttää, niin laita viestiä minna.kalvia[at]pispala.net.

Laskuri tulorajan tarkastamiseksi